Heupslijtage En Heupprothese

Gepubliceerd sep. 17, 23
6 min read

Heupprothese: Algemene Informatie Over Uw Kunstheup

Dit laatste zou een aanwijzing voor een infectie kunnen geven. Waar zit de pijn? Liespijn past bij problemen met de kunstheupkom. Pijn in het dijbeen en pijn bij opstaan en trap aflopen passen meer bij steelproblemen. Een lichamelijk onderzoek van het gehele been en de rug, de pijnlocatie en het looppatroon.

Is er pijn bij belasten, of pijn bij geforceerde binnenwaartse draaiing van het been? Hoe ziet het littekengebied eruit? Op indicatie en bloedonderzoek zoals de bloedbezinking en het gehalte aan een bepaald eiwit, het C-reactieve proteïne (CRP), dat informatie geeft over een mogelijke infectie. Op indicatie röntgenonderzoek van de heup en de rug. heupprothese.

Op indicatie een botscanonderzoek met Technetium, een leukocyten-scan, speciaal ter uitsluiting van infecties of een PET-scan. Prothesemateriaal slijtage. Uitgebreid botverlies, botresorptie. Het loslaten van een cement-botverbindingen of een cement-prothese verbinding. Het loslaten of niet voldoende ingroeien van een ongecementeerde prothese. Een afwijkende stand van de prothese elementen. Instabiliteit met regelmatig uit de kom schieten van de prothese (luxaties) - Revisieoperatie van de heupprothese.

Knie Operatie

Combinaties van bovenstaande. Door jarenlang draaien van de kop van de kunstheup in de kunstkom kunnen er slijtagedeeltjes ontstaan, de slijtage-partikels. Er zullen altijd slijtage-partikels ontstaan, welke soort kunstkom en heupkop ook gekozen wordt. Deze partikels worden opgenomen door lichaamscellen die uiteindelijk zoveel partikels verzameld hebben, dat zij openbarsten waarbij dan weer allemaal chemische stoffen vrijkomen die enerzijds gezonde botcellen stimuleren, maar anderzijds ook in veel grotere mate gezonde botcellen afbreken.

Op deze manier ontstaat ter plekke resorptie van bot rond de prothese. Bij de kom dus achter de kunstkom in het bekkenbot en rond de steel van de heupprothese in het bovenbeen. Wanneer dit proces maar lang genoeg duurt, komt de heupprothese los te liggen. De kwaliteit,de slijtvastheid en de duurzaamheid van sommige prothesen blijken in de praktijk minder goed dan aanvankelijk gedacht werd.

Bij normaal gebruik zal de prothese zeker vijftien jaar kunnen functioneren, bij jongere patiënten met intensief gebruik kan er eerder slijtage tussen de kop en kom van de prothese ontstaan - Vind het beste ziekenhuis voor heupslijtage. Om deze reden wordt intensieve sportbeoefening met een kunstheup afgeraden. In sommige gevallen heeft de patiënt weliswaar geen klachten maar kan er toch al een aanzienlijke schade aan de heupprothese en het bot zijn ontstaan (operatie heup).

Heupprothese - Operatie, Pijn, Revalidatie, Hoe Werkt Het?

Bij tijdige controle kan de schade beperkt blijven en is vaak een minder uitgebreide revisie-operatie nodig. Uit voorgaande informatie is al duidelijk geworden dat te allen tijde getracht moet worden om een infectie als oorzaak van de problemen uit te sluiten (Meteen naar huis na een totale heupprothese). Wanneer het vrijwel zeker is dat er geen sprake is van een infectie, dan zal in één keer de kunstheupsteel en of de kunstheupkom verwijderd worden en vervangen worden door nieuwe onderdelen - knie operatie.

Bij een infectie zal eerst de kunstheup, steel en kom verwijderd worden; bij een gecementeerde prothese zal ook minutieus al het cement verwijderd moeten worden. In het" lege gewricht", zullen dan antibiotica-houdende kralenkettingen worden aangebracht, dus in het bovenbeenbot en in de eigen kom van het bekken (Totale heupoperatie met nieuwe techniek). Ook zal men minstens zes weken nabehandeld worden met antibiotica-infuus.

Hoe Kan Ik Voor Heupartrose Behandeld Worden?Vervanging Heupgewricht - Algemene Informatie

Na een periode van minimaal drie maanden en een genezen infectie kan alsnog een kunstheup worden ingebracht. Heupinjectie arthrografie. In vele gevallen zal door de infectie de botkwaliteit zijn aangetast waardoor er meestal een speciale, revisiekunstheup, vaak met langere steel en een grotere kom ingebracht moet worden. Er zijn drie doelstellingen bij een revisieoperatie van een kunstheup.

Behandeling - Totale Heupprothese

Ten tweede het opnieuw inbrengen van een kunstheup. Ten derde het weer opbouwen van botdefecten bij botverlies. Bijgedeeltelijke vervanging, bijvoorbeeld alleen de kom, zullen wij bij voorkeur ook altijd een nieuwe kop op de steel van de prothese plaatsen; een nieuwe kop is altijd gladder dan de oude gebruikte kop en geeft dus minder slijtagepartikels.

De oude materialen zijn niet altijd meer verkrijgbaar en het is dan beter een totale moderne kunstheup met nieuwe steel, kop en kom in te brengen. Uit de literatuur is bekend, en het is ook onze ervaring dat wanneer eenmaal een heupprothese verwijderd is, de kwaliteit van het resterende bot is verminderd.

De binnenkant van de bekkenkom en de binnenwand van het dijbeen hebben na het verwijderen van een heupprothese een minder ruw oppervlak en zijn niet goed geschikt meer om een goede hechting tussen cement en bot te bewerkstelligen. Zoals eerder gemeld zijn er verschillende redenen om een (deel van de) kom te vervangen.

Operatie Nieuwe Heup

De meest eenvoudige vorm van revisie van de kom is de wissel van de kunststof binnenkom (de liner) bij slijtage van de binnenkom. Men moet er dan wel van overtuigd zijn dat de buitenkom nog stevig vastzit, dat de botkwaliteit rond de buitenkom voldoende goed is of gemakkelijk aangevuld kan worden met bot en dat het verklemmingsmechanisme van de buitenkom intact is.

Artrose/slijtage Aan De HeupKnieprothese

Ad 2. Een gecementeerde kunstkom of een ongecementeerde kunstkom liggen soms los in het bekken en moeten dan eerst verwijderd worden. Zowel kom als alle cement worden verwijderd. Ad 3. De ongecementeerde kom wordt verwijderd, eventueel ook de schroeven waarmee deze vast zat. Ad 4. Voorzichtig wordt eerst met gebogen beitels de kunstkom uitgebeiteld uit zijn omgeving.

Immers, dit moet als fundering dienen voor de volgende kom. Ad 5. Alle materiaal, dus kom, eventueel cement, platen en/of schroeven dienen verwijderd te worden. In geval van diagnose 1-4 wordt het botverlies bepaald en zo nodig zullen de defecten met bot van de botbank worden opgevuld. Kleine defecten worden met gemalen bot van donorheupkoppen, verkregen van de botbank, opgevuld.

Heupprothese - De Voorste Benadering

Kan Ik Beter Even Wachten Met Die Heupoperatie?Wat Is Een Totale Heupprothese?

centrale botplastiek volgens impaction techniek). In de meeste gevallen lukt het dan om een grote titanium ongecementeerde kunstkom in te brengen, waarbij ingroei op kan treden in het nog resterende eigen bekkenbot - Heupprothese - Operatie, Pijn, Revalidatie, hoe werkt het?. Eventueel wordt de kom tijdelijk extra verstevigd met minimaal 2 schroeven, tot de kom is ingegroeid. In de Titanium kunstkom wordt een plastic binnenkom aangebracht om te kunnen articuleren met de kop van de heupsteel.

In dat geval gaan wij over tot een grote centrale botplastiek. Vervolgens wordt een revisie-kom met aanvullende haken en vinnen om de fixatie te kunnen verbeteren, geplaatst. Een gecementeerde steel en een ongecementeerde steel kunnen ook los liggen in het bovenbeen en kunnen dan meestal gemakkelijk verwijderd worden. Soms ligt de steel wel los, maar is deze door bot overgroeid, of zijn er verkalkingen rond de prothese die eerst verwijderd moeten worden.Wanneer er botcement gebruikt is, moet dit zorgvuldig verwijderd worden. Dit gebeurt met lange beitels. Om het onderste, meest diep gelegen cement te verwijderen gebruiken wij een ultrasoon trillings-apparaat (Ultradrive). Hiermee smelten wij het botcement waardoor het gemakkelijker verwijderd kan worden. Soms moeten wij een luikje maken in het dijbeenbot om al het cement te verwijderen.

Totale Heupprothese


heup operatie

In vele gevallen kan dan een gewone standaard ongecementeerde prothese worden ingebracht, meestal samen met een standaard ongecementeerde kunstkom. Soms zijn er botdefecten in het dijbeen en moet een langere prothese worden gebruikt, waardoor het defect overbrugd wordt - Heupprothese, totale polikliniek versie. In sommige gevallen is er echter zoveel botverlies opgetreden, dat het bovenste deel van het dijbeen (calcar) verdwenen (geresorbeerd) is.

Meer van Klinieken

Navigation

Home

Latest Posts

Oogarts - Medisch Specialisten Ogen

Published Sep 27, 23
6 min read

Heupprothese Operatie - Medisch Centrum

Published Sep 24, 23
6 min read